SEALING MACHINE

Wiki Article

SEALING MACHINE
เครื่องอบฟิล์ม


SEALING MACHINE มี เครื่องอบฟิล์ม เครื่องอบฟิล์มหด เครื่องห่อฟิล์มหด ให้เลือกใช้งานหลากหลายประเภท ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทั้ง เครื่องชริ้งฟิล์ม Shrink film เครื่องชริ้งลาเบล เครื่งห่อแพ็คโหล และมีให้เลือกทั้งแบบแมนวล กึ่งอัตโนมัติ และแบบอัตโนมัติ เครื่องซีล Sealing Machine - เครื่องซีล.com เครื่องซีลปิดปากถุง เครื่องซีลสูญญากาศ เครื่องอบฟิล์มหด เครื่องแพ็คโหลน้ำดื่ม เครื่องปิดปากกล่อง เครื่องบรรจุ สนใจ เครื่องซีล โทร.0925455235

สินค้าแนะนำ เครื่องบรรจุแนวนอน รองรับงาานการผลิตแบบต่อเนื่อง มีให้เลือกหลากหลายขนาด เช่น สบู่, ขนม, ไดฟูกุ, กล้วยตาก, หน้ากากอนามัย, เส้นก๋วยเตี๋ยว, เส้นก๋วยจั๊บ เป็นต้น


เครื่องอบฟิล์มหด


สินค้าแนะนำ เครื่องซีล ซีลซอง แบบบรรจุแนวตั้ง เครื่องบรรจุแนวตั้ง แบบผง เมล็ด ของเหลว ของหนืด แบบอัตโนมัติ เช่น น้ำจิ้ม, เจล, น้ำผลไม้, ชา, กาแฟ, คอลลาเจน, เครื่องปรุงต่างๆ เป็นต้น

บริษัท แพ็คกิ้งไทย จำกัดบริษัท แพ็คกิ้งไทย จำกัด
092-545-5235
hopefull.auy04@gmail.com
6/42 ถ.เจ้าคุณทหาร แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

Report this wiki page